Lederkurs for ungdom

Vedlagt ligger informasjon ok kurset med link til søknadskjema. Vi anbefaler minimum to fra hver klubb/idrettslag.
Kurset forbereder neste generasjon ledere/trenere/dommere i din klubb. Kurset gir deltakerne relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene. Kursopplegget vil gjøre det enklere for deltakerne å kunne ta medansvar i egen klubb.
For å bli med må en være medlem i et idrettslag. Vi skal ha en kontaktperson i klubb/idrettslag.
Praksis i klubben må avtales mellom deltakere og klubben før påmelding.
Eksempel på praksis kan være:
- planlegge enkle aktiviteter, idrettslige eller sosiale
- lage en handlingsplan for gruppen/laget/klubben sin
- være med som en aktiv deltaker i styre/utvalgsmøter
- holde møte for å lage ungdomsgruppe eller lignende

Lederkurs for ungdom 2014

Husk! Terminlistemøtet 6 desember

Vi minner om at ALLE klubber må møte på årets Terminlistemøte!
Her vil blant annet EQ Timing komme! De tar en gjennomgang hvordan den nye opplegget med innmelding av ritt til NCF skal fungere for fremtiden!
I tillegg blir det jo da selvsagt fordeling av rittdatoer som vanlig, husk å møte med et par personer hver med beslutningsmyndighet!

Hvor: Quality Airport Hotel Sola
Dato: Lørdag 6 desember
Når: Oppstart møte klokken 10:00

Er det fortsatt noen ritt som ikke er innmeldt, må det gjøres snarest på epost til:  marton@digernes.eu

Velkommen skal dere være!