Årsrapport 2015

Da har vi klar årsrapport for 2015! Oppdatert!

Kart til lokale på lørdag kl 12:00: Radlestuå, Sandnes Idrettspark, Sandnes.

Årsrapport 2015 NCF Region Sør

Her er endringene/tillegg:

 1. 5:

Bokn SK ble medlem i 2015, men stod ikke på listen fra NCF.

 1. 19:

Medlemmer: Regionen består nå av 69 klubber/lag.

 1. 22:

I regionen har vi tre kontinental lag, to på herre siden – Team Sparebanken Sør og Team Coop-Øster Hus og ett på damesiden – Team Hitec Products.

 1. 65:

4.2 Endring av Regionsvedtektene

5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Sammensetningen av styret totalt skal være slik at tre representanter velges fra Rogaland, hvorav en representerer BMX sykkelgren, to representanter fra Aust-Agder og to representanter fra Vest-Agder.

 1. 68:
 2. Utdeling av sportslige utmerkelser

……..

Følgende utøvere vil bli hedret i 2015:

 1. Alexander Kristoff, Stavanger SK / Team Katusha – vinner klassiker-monumentet Flandern rundt
 2. Gunn Rita Dahle, Sola SK – VM terrengsykling maraton og NM terreng rundbane.
 3. Tore Narvestad, Sviland BMX – Nordisk mester og NM BMX Elite menn
 4. Lars Ole Hetland, Sola BMX – NM junior menn
 5. Hege Haga Idsøe, Sviland BMX – NM junior kvinner
 6. Herman Dahl, Kristiansands CK, NM Gateritt Menn Elite
 7. Susanne Andersen, Stavanger SK – NM på tempo, gateritt og syklekross.
 8. Landevei fellesstart Hilde Hetland, Sandnes SK NM Master klasse K 40-44.
 9. Terreng Downhill Øyvind Østvedt, Kristiansand CK NM Master herrer
 10. Terreng rundbane Hans Jørgen Fiskådal, Kristiansand CK NM Master klasse M 55-59

Utmerkelsene vil bli overlevert utøverne ved en passende anledning.

Til alle klubber og lag tilsluttet NCF Region Sør.

Regions Ting
Lørdag 6.februar 2016 kl 1200 avholdes  i Radlestuå på Sandnes Stadion.
Forslag på kandidater til styret sendes valgkomiteen innen fredag 29. januar til: tor.helge.skretting@lyse.net, birgers61@hotmail.com.

Følgende er på valg:
Leder velges for 1 år
Styremedlem (3 stk) velges for 2 år
I tillegg skal ett styremedlem velges for 1 år

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen

Tor Helge Skretting   (mobil: 97794648)
Birger Sørgaard           (mobil: 90658773)
Nils Tore Ekra             (mobil: 95125488)

Innkalling til årsmøte i NCF Region Sør

Årsmøtet i NCF Region Sør avholdes 6. februar 2016 kl 12:00 i  Radlestuå på Sandnes Stadion.

Dagsorden:

 1. Konstituering
  – Godkjenne de fremmøtte representantene
  – Godkjenne innkallelse, saksliste og forretningsorden
  – Valg av dirigent og referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 2. Beretning 2015
 3. Regnskap 2015
 4. Innkomne forslag og saker
 5. Forslag til lagskontingent 2016
 6. Budsjett 2016
 7. Valg

Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til NCF Region Sør, Postboks 332, 4303 Sandnes eller til e-post: vis@statoil.com senest lørdag 23. januar 2016.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelige på http://www.sykling.no/ (gå på «Region» og velg «Region Sør») senest 1 uke før tinget.

Vedlagt er «Lovnorm – særkretserregioner NCF Region Sør» og «Fullmaktskjena klubber og lag».

Velmøtt!
Styret
v/Vidar Bringeland Sørensen
Leder

Innbydelse til NM Bane 2016

Vedlagt følger innbydelse til NM Bane i Odense, Danmark 12.-14. februar 2016. Sandefjord SK står nok en gang opp som engasjert arrangør av mesterskapet. Invitasjon Bane NM 2016
Husk at påmeldingsfristen er 29. januar, og at dere må inn på www.sykkelnmbane.no for å melde på deltakere. Innbydelsen vil også ligge på www.sykling.no i løpet av dagen.
Sandefjord SK og Norges Cykleforbund ønsker samtidig alle klubbene en riktig god jul og et enda bedre nytt år!

Med vennlig hilsen / Best regards
NORGES CYKLEFORBUND /NORWEGIAN CYCLING FEDERATION
Beate Stenberg